Handreiking Medewerkersreis Waterschappen

Hoe pak ik het aan?

“De medewerkersreis is geen feestje van HR, maar een zaak van de hele organisatie”

P&O adviseurs van waterschappen worstelen met de vraag hoe ze de medewerkersreis het beste kunnen vormgeven. Hoe borg je nou dat warme welkom? Wij delen een aantal belangrijke factoren voor een succesvolle implementatie. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat de medewerkersreis geen feestje is van HR, maar de verantwoordelijkheid van de hele organisatie. Kortom: zorg ervoor dat alle belangrijke stakeholders, uit alle lagen van de organisatie, worden meegenomen bij de ontwikkeling van jouw aanpak.

Maak van de medewerkersreis een succes!

  • Succesfactor 1: Zorg dat iedereen het gevoel van urgentie deelt
  • Succesfactor 2: Betrek de stakeholders in de organisatie
  • Succesfactor 3: Maak gebruik van de energie die er al is
  • Succesfactor 4: Zorg voor commitment van het hoger management
  • Succesfactor 5: Bepaal samen hoe je wilt dat de medewerkersreis eruitziet
  • Succesfactor 6: Breng de huidige stand van zaken in beeld
  • Succesfactor 7: Bepaal samen met de andere stakeholders de prioriteiten
  • Succesfactor 8: Zorg voor eigenaarschap
  • Succesfactor 9: Monitor en evalueer!

Meer weten over de succesfactoren? Download de toelichting.