Handreiking Medewerkersreis Waterschappen
“Weet wie je doelgroep is en waar je deze kunt vinden”
Arbeidsmarktcommunicatie
“Vertel je een verhaal dat recht doet aan de werkelijkheid?”
Werving en Selectie
“Behoud het enthousiasme van het tekenmoment”
Pre-boarding
“Voorkom dat de nieuwe medewerker afhaakt”
Onboarding
“Zorg dat medewerkers zich (kunnen) blijven ontwikkelen”
Staying onboard
“Veel meer dan het afwikkelen van praktische zaken”
Offboarding

Medewerkersreis: essentieel in het vinden, binden en behouden van medewerkers

Met de handreiking ‘Medewerkersreis Waterschappen’ helpen we waterschappen op weg om invulling te geven aan de pre-, on- en offboarding van medewerkers. Waterschappen die al een eind op weg zijn, kunnen de input gebruiken om hun medewerkersreis verder aan te scherpen. Arbeidsmarktcommunicatie, Werving & Selectie en Staying onboard werken we in 2020 uit.

Download de handreiking