Handreiking Medewerkersreis Waterschappen
“Weet wie je doelgroep is en waar je deze kunt vinden”
Arbeidsmarktcommunicatie
“Vertel je een verhaal dat recht doet aan de werkelijkheid?”
Werving en Selectie
“Behoud het enthousiasme van het tekenmoment”
Pre-boarding
“Voorkom dat de nieuwe medewerker afhaakt”
Onboarding
“Zorg dat medewerkers zich (kunnen) blijven ontwikkelen”
Staying onboard
“Veel meer dan het afwikkelen van praktische zaken”
Offboarding

“Voorkom dat medewerkers afhaken”

Het gebrek aan organisatie, verkeerde verwachtingen, onzekerheid en het gebrek aan steun van leidinggevenden zijn voor nieuwe medewerkers belangrijke redenen om af te haken. Realistische verwachtingen en aandacht voor 'sociale onboarding' zijn daarom essentieel in de fase van onboarding.

Lees meer over onboarding
of
Download de handreiking

Onboarding

“Voorkom dat de nieuwe medewerker afhaakt”


Het gebrek aan organisatie, verkeerde verwachtingen, onzekerheid en het gebrek aan steun van leidinggevenden zijn voor nieuwe medewerkers vaak belangrijke redenen om af te haken.

Door realistische verwachtingen, aandacht voor ‘sociale onboarding’ en het blijven boeien van nieuwe medewerkers voelen zij zich niet alleen eerder thuis, ze blijven ook langer behouden voor de organisatie. Het is dus niet alleen van belang dat er in de werving- en selectiefase realistische verwachtingen worden geschetst, het is ook belangrijk dat de invulling van de onboarding verder reikt dan de eerste dag van de nieuwe medewerker.

Voordelen van onboarding

  • De nieuwe medewerker voelt zich snel welkom
  • De nieuwe medewerker is sneller op het gewenste kennisniveau
  • De nieuwe medewerker is eerder productief

Let op! Onboarding is niet alleen belangrijk voor nieuwe medewerkers in vaste dienst. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk trainees, stagiaires en externe inhuur (voor langere tijd) mee te nemen. Dit kan positieve effecten voor het werven van nieuwe medewerkers of omdat zij graag zelf willen blijven of positief spreken in hun netwerk.

De schijf van vijf: vijf kern ingrediënten voor een goede onboarding

Dat onboarding veel meer is dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden komt duidelijk tot uiting in de schijf van vijf. De schijf van vijf geeft de kern ingrediënten weer die in ieder onboarding programma terug zouden moeten komen. De manier waarop je hier invulling aangeeft kan verschillen. Dit is met name afhankelijk van het type en omvang van de instroom, de financiële mogelijkheden en de (organisatie)inrichting.

Praktische zaken; het is van belang dat de praktische zaken geregeld zijn. Denk hierbij aan zaken als instructies voor het kopieerapparaat, laptops of inlogcodes. Niets voelt namelijk zo onwelkom als niet kunnen inloggen op de eerste dag.

Functie inhoudelijke kennis; hierbij gaat het om de kennis die medewerkers nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Vergeet dus je nieuwe medewerker niet te vertellen over werkprocessen binnen de organisatie, ook al lijken ze misschien nog wel zo vanzelfsprekend.

Werken bij het waterschap; dit betreft kennis van zowel de sector als het waterschap zelf. Denk bijvoorbeeld aan wat een waterschap doet en de kernwaarden van de organisatie. Dit maakt de overstap, zeker wanneer mensen uit een andere sector komen, naar het waterschap een stuk makkelijker.

Sociale netwerken en binding met het waterschap; het is belangrijk dat het onboarding programma sociale contacten en binding met collega’s stimuleert en faciliteert. Dit is vooral belangrijk met het oog op het langdurig behouden van medewerkers.

Competenties; hierbij gaat het om een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Wat zijn de aspecten waarop nieuwe medewerkers zich willen (en moeten) ontwikkelen? Maar ook wat zijn de loopbaanpaden voor de nieuwe medewerkers? Dit laat zien dat je als waterschap bereid bent om in je nieuwe medewerkers te investeren. Daarnaast geeft het mensen zicht op hun doorgroeimogelijkheden. Dit biedt de basis om mensen voor langere tijd aan je te verbinden.

Tip: doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden worden steeds belangrijker bij de keuze van nieuwe medewerkers voor een organisatie. Het is dus de moeite waard om dit ook al in vacatureteksten en sollicitatiegesprekken te benoemen.

Hoe gebruik ik de schijf van vijf?

De onderdelen van de schijf van vijf vormen de basis van een effectief onboarding programma. Lees hier hoe je de schijf van vijf kunt toepassen.

Op zoek naar inspiratie voor onboardingsactiviteiten?

Wij helpen je op weg met voorbeelden vanuit de sector waterschappen, maar ook met concrete activiteiten vanuit andere sectoren. Van een Office Safari en een KISS-gesprek, tot de BCF (Best Colleague Forever). Download het inspiratieoverzicht onboarding.