Handreiking Medewerkersreis Waterschappen
“Weet wie je doelgroep is en waar je deze kunt vinden”
Arbeidsmarktcommunicatie
“Vertel je een verhaal dat recht doet aan de werkelijkheid?”
Werving en Selectie
“Behoud het enthousiasme van het tekenmoment”
Pre-boarding
“Voorkom dat de nieuwe medewerker afhaakt”
Onboarding
“Zorg dat medewerkers zich (kunnen) blijven ontwikkelen”
Staying onboard
“Veel meer dan het afwikkelen van praktische zaken”
Offboarding

“Zet jezelf in de etalage”

Een voorwaarde voor elke relatie is dat je elkaar kent. Dit geldt ook voor een arbeidsrelatie. Je wilt dat potentiele kandidaten jouw organisatie kennen en weten te vinden. Dat ze in actie schieten als ze een vacature van jouw waterschap zien. Weten ze eigenlijk wel hoe belangrijk de rol van waterschappen is, zeker nu met alle klimaatveranderingen? Weten ze dat waterschappen meer doen dan alleen zorgen dat we met z’n allen droge voeten houden? Of dat de werk-privé balans een belangrijk thema is op de werkvloer van waterschappen? Onbekend, maakt onbemind.

Lees meer over arbeidsmarktcommunicatie
of
Download de handreiking

Arbeidsmarktcommunicatie

"Zet jezelf in de etalage"

Als mensen je niet kennen, hoe kunnen ze dan voor je vallen?

Voordelen van (goede) arbeidsmarktcommunicatie

  • Je onderscheidt je van de concurrentie
  • Zorgt voor een positief effect op je recruitment (mond-tot-mond reclame)
  • Er is (op termijn) sprake van een kortere wervingstijd
  • Wervingskosten worden (op termijn) gereduceerd
  • Je versterkt je positie op de arbeidsmarkt door te bouwen aan je werkgeversmerk

Arbeidsmarktcommunicatie kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van jouw werkgeversmerk (employer branding). Belangrijk, want de arbeidsmarkt verschuift steeds meer naar een ‘werknemersmarkt’. Als mensen je niet kennen, hoe kunnen ze dan voor je vallen?

Ook wanneer het gaat om arbeidsmarktprofilering, geldt dat arbeidsmarktcommunicatie positieve impact kan hebben. Een goede strategie helpt om jezelf als werkgever goed in de markt te zetten. Binnen de arbeidsmarktcommunicatie staat er één vraag centraal, namelijk: “Wie ben jij als werkgever?”. En in het verlengde daarvan: Welke communicatievorm en tone-of-voice horen daarbij?

‘Employer value proposition’ als kern van jouw ‘employer brand’

Employer branding is veel meer dan alleen (arbeidsmarkt)communicatie. Het gaat niet alleen over wat je communiceert en hoe je dit doet. Het gaat er ook om wat je als waterschapsorganisatie te bieden hebt (werkplekken, cultuur, uitdaging, etc.). De Employer value proposition (EVP) vormt de basis van jouw werkgeversmerk. Met je EVP geef je portentiele kandidaten antwoord op de vraag: Waarom zou ik hier willen werken? Maar welke ingrediënten moet een goede EVP bevatten? Lees hier meer inspiratie voor een EVP, specifiek voor waterschaporganisaties.

Basis op Orde

Het doel van arbeidsmarktcommunicatie is dat je een relatie opbouwt met de voor jou relevante doelgroepen. Daarbij gaat het om veel meer dan het aantrekken van potentieel talent. Je bouwt als het ware aan een community die geïnteresseerd is in wat waterschappen doen, waar jouw organisatie voor staat en wat je als werkgever te bieden hebt. En dat heeft belangrijke voordelen: een positief effect op je recruitment (mond-tot-mond reclame) en mensen die op zoek gaan naar een nieuwe baan zien jouw organisatie eerder als potentiele werkgever.

Hoe geef je je arbeidsmarktcommunicatie vorm?

De basis voor een succesvolle arbeidsmarktcommunicatie leg je intern. Een valkuil voor veel organisaties is dat ze direct denken in middelen zoals een campagne, een recruitmentwebsite of een corporate story. Maar wil je effectief zijn in je aanpak, dan moet je als organisatie:

Een duidelijk beeld hebben van je werkgeversidentiteit; Inzicht in je werkgeversidentiteit is van cruciaal belang voor een goede arbeidsmarktcommunicatie. In het kort: Waar sta je voor als organisatie (missie), hoe wil je dat bereiken (visie) en wie ben je als organisatie (kernwaarden). Door dit duidelijk (en eenduidig) te communiceren creëer je een verwachting bij je doelgroep(en).

Tip: Creëer de werkgeversidentiteit samen met de organisatie. Medewerkers zijn namelijk de ‘identiteit’ van jouw organisatie en tegelijkertijd ambassadeurs die het organisatieverhaal uitdragen. Kortom: ‘Binnen beginnen, is buiten winnen!’.

Samen werken met een creatief bureau?

De zoektocht naar een geschikt communicatiebureau kan lastig zijn. Het is niet moeilijk om de weg kwijt te raken in het enorme aanbod van bureaus. Maar hoe weet je welk bureau past bij jouw organisatie en jouw opdracht? Wij helpen je op weg met een aantal tips.

De toekomstige in- en uitstroom van jouw organisatie in beeld hebben; Aan welk type medewerkers is er (op termijn) behoefte en voor welke functies (maak hiervoor gebruik van jouw strategische personeelsplanning (SPP))? Heb je dit in beeld, dan weet je ook welk talent de organisatie nu of in de toekomst nodig heeft.

Jouw doelgroepen kennen; Binnen de (arbeidsmarkt)communicatie is het van groot belang dat je goed zicht hebt op wie jouw doelgroep is, wat hen bezighoudt en waar (fysiek en online) zij zich bevinden. Heb je deze kennis, dan kun je jouw boodschap persoonlijker maken en beter laten aansluiten bij de verschillende doelgroepen.

Tip: Werk met persona’s. Een persona geeft inzicht in naar wie je op zoek bent en waar je deze persoon kunt vinden

Concrete doelstellingen formuleren; Jouw doelstellingen zijn, als het goed is, sterk verbonden met de doelgroep(en) waarop je je richt en de kennis die zij hebben over jouw waterschap en de sector. Alleen dan kun je op onderwerpen zoals werkgeversimago, middelen, kanalen en content doelstellingen formuleren

Naast bovenstaande punten is er nog een belangrijke randvoorwaarde: Zorg ervoor dat je draagvlak hebt bij de belangrijkste stakeholders (bestuur, management, etc.) en dat zowel middelen als specialistische mensen aanwezig zijn.

Op zoek naar inspiratie voor arbeidsmarktcommunicatie?

Wij helpen je op weg met voorbeelden vanuit de sector waterschappen, maar ook met concrete activiteiten vanuit andere sectoren. Download het inspiratieoverzicht arbeidsmarktcommunicatie.