Handreiking Medewerkersreis Waterschappen
“Weet wie je doelgroep is en waar je deze kunt vinden”
Arbeidsmarktcommunicatie
“Vertel je een verhaal dat recht doet aan de werkelijkheid?”
Werving en Selectie
“Behoud het enthousiasme van het tekenmoment”
Pre-boarding
“Voorkom dat de nieuwe medewerker afhaakt”
Onboarding
“Zorg dat medewerkers zich (kunnen) blijven ontwikkelen”
Staying onboard
“Veel meer dan het afwikkelen van praktische zaken”
Offboarding

“Eén kans voor de eerste indruk”

De fase van werving en selectie biedt kansen om verwachtingen over en weer te delen. Belangrijk, want hoe beter nieuwe medewerkers weten waar ze aan toe zijn, des te beter ze landen in de organisatie. Tegelijkertijd vindt in deze fase ook het eerste contact met een potentiele kandidaat plaats. Of het nu gaat om een vraag over de procedure of de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek, het eerste contact laat een blijvende indruk achter.

Lees meer over werving en selectie
of
Download de handreiking

Werving en Selectie

"Eén kans voor de eerste indruk"

De fase van werving en selectie is voor beide partijen een eerste check. Voor kandidaten om een beeld te vormen van de organisatie en natuurlijk voor jouw om te toesten uit welk hout de kandidaat is gesneden.

Voordelen van (goede) Werving & Selectie

  • Je hebt een beeld van de gewenste capaciteiten en ervaring
  • Je vergroot de kans op het binnenhalen van de juiste medewerker
  • Het proces van werving en selectie verloopt efficiënter

Het sollicitatieproces is het eerste moment waarin (potentiele) nieuwe medewerkers in aanraking komen met jouw organisatie. Zij hebben zich, mede dankzij de arbeidsmarktcommunicatie, een beeld gevormd van de sector waterschappen en jouw specifieke organisatie. Maar komt dit beeld wel overeen met de werkelijkheid? Voor beide partijen geldt: “Je krijgt maar één kans om een (goede) eerste indruk te maken”.

Strategische functie van werving en selectie

Werving en selectie heeft een groot strategisch component. Aan de basis hiervan ligt de strategische personeelsplanning (SPP) van jouw organisatie. SPP geeft inzicht in zowel de benodigde kwaliteit als kwantiteit van het toekomstige personeelsbestand. Belangrijke input voor zowel je werving & selectie als de arbeidsmarktcommunicatie.

Met de input vanuit SPP kun je een strategische vraag zoals ‘Gaan we werven voor bepaalde functies of zorgen we voor doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie?’ beantwoorden. Hier ligt ook een verband met “staying onboard”. Het creëren van doorgroeimogelijkheden is namelijk een ‘pull factor’ binnen waterschappen

Basis op orde

Gaan we intern of extern werven? Deze vraag wordt nog wel eens overgeslagen. Interne werving kan belangrijke voordelen met zich meebrengen (kennis van de organisatie, signaal naar medewerkers en minder kostbaar), maar natuurlijk ook nadelen (gebrek aan een frisse blik en impact op motivatie bij afwijzing). Besluit je om extern te werven, dan is het belangrijk om te realiseren dat dit het moment is waarop wederzijdse verwachtingen worden gecreëerd. De volgende punten vormen daarbij een belangrijke basis:

Zorg voor een goede eerste indruk; Cruciaal hierbij: tijdig en duidelijk communiceren gedurende het gehele proces. Niet alleen wanneer je een kandidaat uitnodigt (zoals in het bovenstaande voorbeeld), maar ook wanneer je iemand afwijst. En natuurlijk: kom je afspraken na.

Een duidelijke planning; Solliciteren is altijd spannend. Duidelijkheid over het proces is daarom voor kandidaten heel erg prettig. Zorg dus voor een heldere planning. En natuurlijk: zorg dat mensen een duidelijk aanspreekpunt hebben.

Tip: Geef in de vacaturetekst aan wanneer sollicitanten bericht krijgen over de voortgang van hun sollicitatie. En voor een vlotte procedure: neem ook de data voor de sollicitatiegesprekken op in de vacature.

Maak een duidelijk, gedragen en actueel profiel voor de functie; Zorg dat je samen met collega’s en managers een duidelijk beeld hebt van wat de nieuwe medewerker mee moet brengen. Wees hierin realistisch. Een duidelijk en gedragen beeld geeft ook houvast bij het uiteindelijke keuzemoment.

Bereid het gesprek voor en stel de juiste vragen; In de drukte van alle dag wil een goede voorbereiding op het sollicitatiegesprek er nog weleens bij inschieten. Toch is een goede voorbereiding essentieel. Bedenk daarom als selectiecommissie gezamenlijk wat je precies zoekt en met welke vragen je hiervan een beeld kan krijgen. Open vragen en het voorleggen van cases die zicht geven op de vaardigheden van de kandidaat kunnen hierbij helpen.

Aandachtspunt: Voorkom dat de kandidaat in een ‘kruisverhoor’ terecht komt. Zorg ervoor dat het echt een gesprek is. Spreek ook af wie de gespreksleider is en wie welke vragen stelt.

Zorg dat mensen een goed beeld krijgen; Niet alleen jij moet een goed beeld krijgen van de kandidaat. Het is ook belangrijk dat de kandidaat een goed beeld krijgt van het waterschap en zijn toekomstige functie. Test dit beeld ook. Want hoe realistischer het beeld van de nieuwe medewerker is, des te groter is de kans dat hij of zij de juiste keuze maakt en in jouw organisatie weet te aarden.

Inspiratie voor Werving en Selectie

Wij helpen je op weg met voorbeelden vanuit de sector waterschappen, maar ook met concrete activiteiten vanuit andere sectoren. Download het inspiratieoverzicht Werving en Selectie.